baner
sol_baner
 

Uygun Fiyat, Kaliteli Hizmet


Osmanlıca
Hicri ve Rûmî Takvim
Nasıl Fiyat Alırım?
Transkripsiyon Sistemi
Font Nasıl Eklenir?
Ödeme Nasıl Yapılır?
Nasıl Güvenebilirim?
Gizlilik

 
 

Metinlerinizi mail olarak gönderirseniz aynı gün içinde uygun bir fiyat veririz.


osmanliharfleri@hotmail.com

0 505 832 66 36

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

smanlıca, osmanlıca çeviri, osmanlica, osmanlica ceviri, osmanlıcaçeviri, osmanlicaceviri, ottoman, ottoman language, ottomanlanguage, Osmanlıca, osmanlıca çeviri, osmanlica, osmanlica ceviri, osmanlıcaçeviri, osmanlicaceviri, ottoman, ottoman language, ottomanlanguage,Osmanlıca, osmanlı


Berat-Ferman

 

Numaro

280

TUĞRA

Sultan-ı seniyyemizin muhafaza-i hukuk ve şan ve şevketi içün Yunan Devletiyle vuku’ bulan muhaberatda

Sunuf-ı asakir-i şahanemin bi-avnullahi Te’ala ihraz eyledikleri muzafferiyeti ve emirane koydukları asar olan ve şecaatleri ile olan tezekküri

Ve münferiden her birinin ibraz itdikleri müeesir diliri ve merdangizin takdiri zımnında te’sis ve ihdas idilmiş olan nişan-ı mahsus

İftihara İkinci Ordu-yı Hümayuna mensub redif-i mektebî taburı jurnalinde misafir Topçı Çavuşı Pirizrenli İsmail Bin Şa’ban kesb-i istihkak itmiş

Ve bir kıt’ası kendüsine ihsan kılınmış olmakla işbu berat-ı alişan mevhiben unvan-ı mülukanem takrir ve i’ta kılındı

Tahriren fi’l-yevm selasete ve’l-işrun min şehr-i Cemaziyel Ahire Sene Aşera ve selasete ve mietün ve elf.

 

 
 

osmanlıca çeviri, osmanlica, osmanlica ceviri, osmanlıcaçeviri, osmanlicaceviri, ottoman, ottoman language, ottomanlanguage, Osmanlıca, osmanlıca çeviri, osmanlica, osmanlica ceviri, osmanlıcaçeviri, osmanlicaceviri, ottoman, ottoman language, ottomanlanguage, Osmanlıca, osmanlıca çeviri, osmanlica, osmanlica ceviri, osmanlıcaçeviri, osmanlicaceviri, ottoman, ottoman language, ottomanlanguage,Osmanlıca, osmanlıca çeviri, osmanlica, osmanlica ceviri, osmanlıcaçeviri, osmanlicaceviri, ottoman, ottoman language, ottomanlanguage,Osmanlıca, osmanlıca çeviri, osmanlica, osmanlica ceviri, osmanlıcaçeviri, osmanlicaceviri, ottoman, ottoman language, ottomanlanguage,Osmanlıca, osmanlıca çeviri, osmanlica, osmanlica ceviri,

 
sag_baner
altlik