baner
sol_baner
 

Uygun Fiyat, Kaliteli Hizmet


Osmanlıca
Hicri ve Rûmî Takvim
Nasıl Fiyat Alırım?
Transkripsiyon Sistemi
Font Nasıl Eklenir?
Ödeme Nasıl Yapılır?
Nasıl Güvenebilirim?
Gizlilik

 
 

Metinlerinizi mail olarak gönderirseniz aynı gün içinde uygun bir fiyat veririz.


osmanliharfleri@hotmail.com

0 505 832 66 36

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

smanlıca, osmanlıca çeviri, osmanlica, osmanlica ceviri, osmanlıcaçeviri, osmanlicaceviri, ottoman, ottoman language, ottomanlanguage, Osmanlıca, osmanlıca çeviri, osmanlica, osmanlica ceviri, osmanlıcaçeviri, osmanlicaceviri, ottoman, ottoman language, ottomanlanguage,Osmanlıca, osmanlı


Matbu Dua

 

                                            Alihi ve ashabibi ve ezvacihi ve selem

                                                    Sar'a Illeti Içün

Merhum Seyh Abdullatif Efendi Hazretlerinden Alaaddin Efendi Hazretleri mücaz olub ümmürü's-sibyan didikleri masumlara vaki olan hastalik içün ki sar'a marazindan bir nev'idir halk havale geldi dirler anin içün yazub virirlerdi Bi-emri'llehi Teala sifa bulur mücerrebdir gaflet gaflet olunmaya pak abdest ve hulus kalb ile yazub gök beze baglayub ve gök iplik ile sar'a tutan kimsenin boynina asalar Bi-emri'llehi def' ola bir nüsha dahi üç kere üzerine okuyub ba'dehu asalar ol yazilacak budur.

 


Devlet-i Aliye ile Ingiltere devletinin suret-i musalahasiyla icmal mükalimeleri huluyi husus-i mezburun murahhas ve memuri Seyyid Muhammed Veciz Efendinin Hitam-i maslahatda kaleme aldigi tekrirdir.

Sübhane min bike mukallidü'l-umur ve müfatihu'l-makdur Devlet-i Aliye-i ebedü'd-devam bundan akdem Fransalunun taglidine mebni Rusyalu ile muharabe-i kiyam eyledigi cenk Ingiltere devleti Rusyalunun evhin min beytü'l-Akbun olan riste-i barinin ittifakina baglanmis bulundugindan ve Francelünün hism-i tabii ve kadimisi oldigindan ol dahi Devlet-i Aliye aleyhine ilan harb u husumet itmekle geçen sene Akdeniz Bogazinda olan kila ve tabiyelere esib savurarak Halic-i Kostantiniyeye ithal idildigi donanma sefinelerinden ahali-i Istanbulun düçar oldigi iztirab ve anin seametiyle sonradan zuhura gelen alil ü esbab malum seyh ü sab olan mevah-i bedihiyye ül-fesaddan iken Ingilterelü ile musalaha eylemek Francelü ile muharebeye sebeb olur za'miyla beyhude vakt geçirmis ve musalahaya nice nice firsatlar gelüb geçmis olub mea haza bu seferin
 

osmanlıca çeviri, osmanlica, osmanlica ceviri, osmanlıcaçeviri, osmanlicaceviri, ottoman, ottoman language, ottomanlanguage, Osmanlıca, osmanlıca çeviri, osmanlica, osmanlica ceviri, osmanlıcaçeviri, osmanlicaceviri, ottoman, ottoman language, ottomanlanguage, Osmanlıca, osmanlıca çeviri, osmanlica, osmanlica ceviri, osmanlıcaçeviri, osmanlicaceviri, ottoman, ottoman language, ottomanlanguage,Osmanlıca, osmanlıca çeviri, osmanlica, osmanlica ceviri, osmanlıcaçeviri, osmanlicaceviri, ottoman, ottoman language, ottomanlanguage,Osmanlıca, osmanlıca çeviri, osmanlica, osmanlica ceviri, osmanlıcaçeviri, osmanlicaceviri, ottoman, ottoman language, ottomanlanguage,Osmanlıca, osmanlıca çeviri, osmanlica, osmanlica ceviri,

 
sag_baner
altlik