baner
sol_baner
 

Uygun Fiyat, Kaliteli Hizmet


Osmanlıca
Hicri ve Rûmî Takvim
Nasıl Fiyat Alırım?
Transkripsiyon Sistemi
Font Nasıl Eklenir?
Ödeme Nasıl Yapılır?
Nasıl Güvenebilirim?
Gizlilik

 
 

Metinlerinizi mail veya whatsapp üzerinden gönderirseniz aynı gün içinde uygun bir fiyat veririz.


osmanliharfleri@gmail.com

 

Whatsapp

0 535 364 15 60

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

smanlıca, osmanlıca çeviri, osmanlica, osmanlica ceviri, osmanlıcaçeviri, osmanlicaceviri, ottoman, ottoman language, ottomanlanguage, Osmanlıca, osmanlıca çeviri, osmanlica, osmanlica ceviri, osmanlıcaçeviri, osmanlicaceviri, ottoman, ottoman language, ottomanlanguage,Osmanlıca, osmanlı


Çevirilerimizden Örnekler

 

 

Dîvan-Gazel

Dîvan: Edebiyatta bir şairin şiirlerini belli bir düzene göre toplayan mecmuaya divan denir.
Mürettep bir divân bölümlere göre şöyle sıralanır:
1. Bölüm: Kasideler                              2. Bölüm: Tarihler
3. Bölüm: Musammatlar                        4. Bölüm: Gazeller
5. Bölüm: Kıtalar

 

 

Transkripli Metinler

Transkripsiyon:Osmanlı Türkçesiyle yazılmış metinleri transkripsiyonlu bir şekilde Türkiye Türkçesine aktarırken ortaya çıkan, Türkiye Türkçesi alfabesinde karşılığı bulunmayan harflerin çeşitli özel işaretlerle belirtilmesidir.Yandaki menüde bu konuda ayrıntılı açıklamayı bulabilirsiniz.

 

 

Arşiv Belgeleri

Osmanlı Devleti'nin merkez teşkilâtı kuruluşlarından olan Divân-ı Hümâyûn, Bâb-ı Defterî ve Bâb-ı Âsafî (Bâb-ı Âli) ve bunların çeşitli daire ve kalemlerine ait sicil, defter ve vesikaları ihtiva eden Başbakanlık Osmanlı Arşivi, sahip bulunduğu arşiv malzemesinin hususiyeti itibariyle, bu dönem için devlet arşivi vasfını taşımaktadır.


 

 

Temettuat Defterleri

Osmanlı Devleti'nin yenileşme döneminde (19.yy) düzenlenen defter serisidir ki düzenleniş tarzı ve içeriğindeki bir kısım değişik ögelerle Klasik Dönem Tapu Tahririleri'nden ayrılan Temettuat Defterleri'dir. Temettuat Defterleri araştırmacılara bulunduğu döneme ve ait olduğu bölgeye ilişkin sosyo-ekonomik ve demoğrafik yapı hakkında daha mükemmel ve teferruatlı bilgiler sunar.


 

 

Tapu-Defterhâne-i Hâkânî

Türkiye'de ilk tapu oluşumunun 21 Mayıs 1847 yılında Mahmut Esat Efendi tarafından "Defterhane-i Amire Kalemi" adı altında ve taşınmaz mallara ait işlemlerin yapılması amacıyla kurulmasının ardından kurum, "Defterhane-i Hakani Emaneti" "Defter Eminliği" ve "Defterhane-i Hakani Nezareti" gibi değişik adlar altında etkinlik gösterdi.


 

 

Berat-Ferman

Berat: Osmanlı devleti teşkilatında bazı vazife, hizmet ve memuriyetlere, tayin edilenlere vazifelerini icra selahiyetini tevdi etmek üzere, padişahın tuğrası ile verilen mezuniyet veya tayin emirleridir.
Ferman: Osmanlı İmparatorluğu'nda padişahların yazılı emridir.
Ferman sözcüğü Farsçada emir, buyruk anlamına gelir. Fermanların başında padişahların tuğraları bulunur.


 

 

Her Türlü Osmanlıca Belge

Osmanlıca metinler çok çeşitli olduğu için yukarda sadece belli başlı evraklardan örnekler koyduk. Bunların dışında Osmanlıca gazete ve dergiler, şer'iye sicilleri, diploma, mektup, nüfus kaydı, telgrafnameler, mezar taşları ve daha sayamadığımız her türlü Osmanlıca evrakı temiz bir şekilde bilgisayar ortamında teslim ediyoruz.

 
 
 

www.osmanlicaceviri.netosmanlıca çeviri, osmanlica, osmanlica ceviri, osmanlıcaçeviri, osmanlicaceviri, ottoman, ottoman language, ottomanlanguage, Osmanlıca, osmanlıca çeviri, osmanlica, osmanlica ceviri, osmanlıcaçeviri, osmanlicaceviri, ottoman, ottoman language, ottomanlanguage, Osmanlıca, osmanlıca çeviri, osmanlica, osmanlica ceviri, osmanlıcaçeviri, osmanlicaceviri, ottoman, ottoman language, ottomanlanguage,Osmanlıca, osmanlıca çeviri, osmanlica, osmanlica ceviri, osmanlıcaçeviri, osmanlicaceviri, ottoman, ottoman language, ottomanlanguage,Osmanlıca, osmanlıca çeviri, osmanlica, osmanlica ceviri, osmanlıcaçeviri, osmanlicaceviri, ottoman, ottoman language, ottomanlanguage,Osmanlıca, osmanlıca çeviri, osmanlica, osmanlica ceviri,

 
sag_baner
altlik